1 THÁNG FREE SHIP

Đánh giá post

Do tình hình ô nhiễm không khí có xu hướng tăng cao trong năm 2021 và nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại đang tăng cao, nhất là tình hình tại biên giới Campuchia đang có chiều hướng nghiêm trọng; Doanh nghiệp xã hội SafeLife Vietnam muốn góp phần chung tay cùng cộng đồng giảm thiểu tác hại ô nhiễm không khí và phòng chống đại dịch bằng cách triển khai chương trình “1 THÁNG FREESHIP NĂM 2021” cho các đơn đặt hàng trên toàn quốc, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các đối tác, đơn vị bán hàng, khách hàng trên toàn quốc khi đặt hàng hoặc mua hàng tại Safelife Vietnam.

2. Sản phẩm áp dụng:

Tất cả các mặt hàng do Safelife Vietnam sản xuất.

3. Nội dung chương trình:

Chỉ áp dụng chính sách freeship cho các đơn mua hàng phát sinh mới trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi từ ngày 20/04/2021 đến 20/05/2021. Không áp dụng freeship cho các đơn hàng đổi và trả hàng. Không áp dung với hệ thống thương mại điện tử Tiki.