CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Đánh giá post

Nhằm mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến toàn diện nhất, tại SafeLife, chúng tôi đưa ra 02 phương thức thanh toán để quý khách lựa chọn:

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức Diễn giải
1. Tiền mặt (COD)   Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng
2. Chuyển khoản   Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Stk: 19135444778011

Chủ tk: Công Ty TNHH MTV Cuộc Sống An Toàn Việt Nam

Ngân Hàng Kỹ Thương Việt Nam – CN Quận 1, Tp HCM