XÁC NHẬN VỀ VIỆC ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Đánh giá post

Kính gửi: – Các cơ quan quản lý nhà nước.
– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 Tp HCM.

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND TP HCM về việc áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng trên địa bàn thành phố từ 0h ngày 9-7-2021, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hỗ trợ phòng chống dịch không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi là:

 1. Nhân viên: MAI QUỐC ẤN                             Số CCCD/CMND: 271574474
 2. Nhân viên: NGUYỄN VĂN HIẾU                    Số CCCD/CMND: 362060739
 3. Nhân viên: HUỲNH ANH MINH NHỰT           Số CCCD/CMND: 079086006331
 4. Nhân viên: TRẦN THỊ DIỄM LINH                  Số CCCD/CMND: 079175010222
 5. Nhân viên: LÊ HOÀI SANG                            Số CCCD/CMND: 079203021547
 6. Nhân viên: MAI HOÀNG MỸ LINH                 Số CCCD/CMND: 079189000520
 7. Nhân viên: NGUYỄN VĂN LONG                  Số CCCD/CMND: 191543500
 8. Nhân viên: LƯU THANH NGOAN                  Số CCCD/CMND: 385355741
 9. Nhân viên: BÙI VĂN THƠ                              Số CCCD/CMND: 371358955
 10. Nhân viên: NGUYỄN THỊ CHUẨN                 Số CCCD/CMND: 042189001168
 11. Nhân viên: TRẦN ỨNG DUY                         Số CCCD/CMND: 037086006173
 12. Nhân viên: PHAN NGUYỄN HOÀI NAM        Số CCCD/CMND: 272169070
 13. Nhân viên: TRẦN THỊ LUẬN                          Số CCCD/CMND: 205591251
 14. Nhân viên: PHAN VĂN HÀO                          Số CCCD/CMND: 034077008555
 15. Nhân viên: BÙI MINH THÂN                          Số CCCD/CMND: 212068371
 16. Nhân viên: NGUYỄN H.TRƯỜNG DUY        Số CCCD/CMND: 079076004912
 17. Nhân viên: ĐỖ THỊ THÙY NHUNG                Số CCCD/CMND: 024288502

Được đi lại trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!